Teadusartikkel:

Evaluation of the Antiviral Activity of Chlorine Dioxide and Sodium Hypochlorite againt Feline Calicivirus, Human Influenca Virus, Measles Virus, Canine Distemper Virus, Human Herpesvirus, Human Adenovirus, Canine Adenovirus and Canine Parvovirus

Teadusartikli kokkuvõte:

  • Uurimistöös hindasime kloordioksiidi gaasi lahuse ning naarium hüpokloriti viirusevastast toimet “Feline Calicivirus, Human Influenca Virus, Measles Virus, Canine Distemper Virus, Human Herpesvirus, Human Adenovirus, Canine Adenovirus and Canine Parvovirus” peal.
  • Kloordioksiid kontsentratsioonis 1 kuni 100 pmm produtseeris tugeva viirusevastae toime, inaktiveerides rohkem kui 99,9% viirustest 15 sekundi jooksul.
  • Kloordioksiidi viirusevastane toime oli umbes 10 korda suurem kui naatrium kloritil.