Teadus

MMSiga seotud teadusuuringud

 MMSiga on väga lähedalt seotud järgnevad ained:

  • kloordioksiid (Chlorine Dioxide),
  • kloriti ioon (Chlorite ion),
  • kloriti maatriks (Chlorite Matrix),
  • naatrium klorit (Sodium Chlorite),
  • happega reageeritud naatrium klorit (Acidified Sodium Chlorite)

Nende ainetega on tehtud mitmeid põnevaid teaduslikke uurimistöid ning avaldatud teadusartikleid.

Loe lisa

MMSiga seotud patendid

 MMSiga seotud ainetele on võetud mitmeid põnevaid patente, milles on tõestatud aine efektiivsus ja ohutus.

Loe lisa