Teadusartiklid

ClO2 ülevaade: Overall View of ClO2

Kuigi ClO2 on tugev oksüdant ja eriti kiire desinfektsioonivahend, ei leidu teaduslikus kirjanduses ühtegi kinnitust selle kohta, et see aine nahaga kokkupuutel või suukaudsel manustamisel toksiline, veel vähem mutageenne oleks.
Kloordioksiidi ülevaade: Kuigi Clo2 on tugev oksüdant ja eriti kiire desinfektsioonivahend, ei leidu teaduslikus kirjanduses ühtegi kinnitust selle kohta, et see aine nahaga kokkupuutel või suukaudselt manustamisel toksiline või veel vähem mutageenne oleks. Erinevalt kloorist ei moodusta Clo2 kokkupuutel orgaanilise ainega klooritud süsivesinikke ega liitu kergelt kaksiksidemetele, st. ei moodusta kantserogeene. Clo2, olles kiireim desinfektsioonivahend hävitab bakterid, viirused, amööbid, seened ja eosed in vitro (katseklaasis) vähem kui minuti jooksul. Otsekohe kerkib 2 küsimust: kuidas need ühendid toimivad ja kuidas pole toksilised? Ilmneb, et patogeenide hävitamise meetod Clo2 puhul seisneb rakuseina või viiruse kapsiidi pehmendumises ja hävitamises. Inimrakul aga puudub selline rakusein ja rakud jäävad puutumata. Meie rakke kaitsevad Clo2 oksüdatiivse mõju eest tõenäoliselt paljud meie rakkudes ja veres sisalduvad redutseerijad nagu glutatioon, E, C, A vitamiinid ja B grupi vitamiinid, tsink, seleen jt. Tegemist võib olla sama sisemise kaitsemehhanismiga, mis hoiab ära hapniku ja vabade radikaalide kahjustava toime rakkudele. Bakterid ja viirused ei sisalda enamikku neist redutseerivaist ühendeist. 50 kasutusaasta jookul ei ole täheldatud ühtegi negatiivset kõrvalmõju tervisele. Toksilisuse uuringud on läbi viidud Clo2 vesilahuse suukaudsel manustamisel, koekultuurile lisamisel ning süstidena verre. Kuna Clo2 on laialt kasutusel joogiveepuhastajana, siis on tehtud üle 100 teadusuuringu Clo2 kohta, mis tõendavad selle ohutust. Toksilisuse puudumist pikaajalisel kuid madalatasemelisel tarvitamisel illustreerivad eredalt kaks eraldi uuringut mille käigus rottidele ja mesilastele anti KÕRGETE doosidena Clo2 enam kui kaheaastase perioodi vältel. Kõrge destsinfitseerimisvõime ja mittetoksilisus on omadused, mis harilikult samas ühendis koos ei esine.

Loe lisaks

MMS teadusartikkel: Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite and Chlorate in Man

  • Teadusartikli kokkuvõte:
    Selleks, et hinnata kloriini sisaldavate vee desinfitseerijate ohutust ja mõju inimesele, viidi läbi kontrollitud uurimistöö.
  • Kliiniline ainete hindamine viidi läbi kolmes faasis, nagu uurimisjärgus olevate ravimite puhul enamasti tehakse.
  • Esimeses faasis tehti ainete tolerantsuse katse, uurides …

Loe lisaks

Mõtleme veel...Rethinking MMS: A Cell’s-Eye View

It’s easy to dismiss the significance of that little “minus” sign when you don’t know the chemistry deeply enough and you see, by the results that you trust and the research that you’ve done, that claims of efficacy appear to be true.

Loe lisaks